Finn din Forretningsmodell!

shutterstock_146600495

 

Det finnes utrolig mange gode forretningsideer der ute og mange som prøver realisere de. Men hvorfor lykkes de ikke selv om ideen er god. Når markedet er der skulle man kanskje tro at man har en stor sjanse for å lykkes? Men nei, i dag er det like viktig å ha en riktig og god forretningsmodell som det er å ha en god ide. Derfor kan det vært nyttig med verktøy for å finne riktig modell for din bedrift

For å finne riktig forretningsmodell er det viktig å gjennomgå noen øvelser med ditt team eller styret. Det er da viktig at man går inn med et åpent sinn og er klar for å vurdere nye muligheter. Et verktøy som kan være nyttig under denne øvelsen er Business Model Canvas av Alexander Osterwald. Denne modellene har delt opp forretningen din i 9 hoveddeler hvor du ser på hvordan det å endre noen av de 9 delene kan påvirke hele bedriften din både på inntjening, segment, kostnadsstruktur osv.Her er også flere tips på Osterwald sin hjemmeside

Jeg vil nedenfor forklare kort om hver av delene- men anbefaler at du titter innom denne filmen for å få en nærmere beskrivelse. I tillegg kan det være bra å ta en workshop selv hvor man leker med ulike modeller.

Kjøp inn masse post-it og print opp canvas modellen i stor format slik at man kan bruke post-it og fjerne og legge til når man ønsker å se effekten av endringene.

  1. Kunde segment:  Hvem er kundene dine, hvem satser du på. Er det forretningskunder innen en viss bransje eller er det kanskje slutt forbruker kvinne mellom 30-50 innen et visst geografisk området? Jo mer du vet om målgruppen din jo bedre er det for å kunne definere hvordan man skal nå de.
  1. Kunde Relasjon: Hva slags relasjon skal du ha til dine kunder? Hvordan skal du bygge lojalitet med dem, kommunisere med dem. Dette er en viktig del av forretningen for å skape dialog med dine kunder. Hva gjør vi i dag. Er det et bevisst valg eller er det personavhengig og hvordan kan man eventuelt strømlinje dette om man skal skalere en bedrift?
  1. Salgskanaler:  Hvilke kanaler man selger eller distribuere i avgjør hvilken bedrift man er. Selger man kun online og har ingen direkte kontakt med kundene har man et e-commerce forhold og må jobbe med branding, marketing og dialog på en annen måte enn om man jobber med direkte salg eller har en fysisk butikk. Har man distribusjon gjennom andre butikker eller partnere og er dette riktig for din fremtidige satsing?
  1. Inntekts strømmer:  Hvor kommer inntektene fra i dag og hvor ønsker man at de skal komme. Lag en canvas modell med ulike eksempler på hver hvor du leker med en rendyrket online salgsinntekter, kombinasjon eller direkte eller eventuelt andre inntektskilder. Her finnes det mange muligheter og det er her mange grundere ikke nødvendigvis tenker så kreativt. Inntjeningsmodell er utrolig viktig å innovere rundt da det kan gi helt nye sekundære eller primære inntektkilder
  1. Kunde verdi:  Hva slags verdi skaper du for dine kunder- Er det vanskelig å kopiere? Er det langvarig og er det noe som gjør at kundene blir hos oss? Skal vi gjøre mer her for å kunne bygge en sterkere lojalitet hos kundene og kanskje igjen kunne ta en høyere pris. Hva er viktig for bedriften og er det gjennom speilet i kulturen?
  1. Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter og sett med aktiviteter må vi gjøre for å kunne understøtte inntjeningsmodellen vår eller gjøre oss mer kjent i markedet. Hvilke aktiviteter har en direkte effekt på vår fremtidige inntjeningsmodell? Sammensetningen her skal være gjennomførbart og skalerbart
  1. Nøkkel ressurser:  Hvilke ressurser har du i dag og hva trenger du av nøkkelressurser fremover. Dette kan være av fysiske lokaler, human kapital eller kompetanse og må evalueres av deg og ditt team.
  1. Nøkkel partnere:  Er man avhengig av noen nøkkel partnere for å gjennomføre forretningen sin? Hvilke strategiske partnere trenger man for å kunne eventuelt klare å oppnå nye inntektsstrømmer eller for å nå ut i nye salgskanaler?
  1. Kostnads struktur: Hvordan er kostandene satt sammen? Er det noen kostander som blir kuttet dersom vi endrer salgskanaler og vil dette være med å underbygge nye inntektskilder?

canvas1

Gjennom disse 9 ulike delene i Business Model Canvas leker man  med forretningsmodellen sin og oppdage noen nye muligheter man kanskje ikke så tidligere. Det er sammensetningen av disse som også kan være med å skille deg ut fra konkurrentene eller gi deg konkurransefortrinn. Detb kan være med å gi helt nye muligheter eller innta en ny posisjon i markedet!

Jeg anbefaler alle å ta denne øvelsen da det er nyttig, interessant og ikke minst kreativt og morsomt. Kjøp gjerne inn mange post-it i ulike farger slik at dere kan bruke ulike farger for eksiterende modell og ny modell.

Selv har jeg brukt denne modellen i selskapet mange ganger som har resultert i små endringer som har gitt nye muligheter og endret posisjon og mer inntjening.

Har du lyst til å motta en epost neste gang det  publiseres et innlegg? Klikk på «Følg bloggen» oppe til høyre for dette innlegget. Del gjerne innlegget på Facebook eller andre sosiale medier. Gå til bloggens adresse www.stinabirkeland.com  for å lese flere artikler.

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko. og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s