Hvor innovere for å få mer for pengene?

Innovative idea tavle

 

De fleste tror at et bedre produkt vil gi flere kunder og bedre lønnsomhet. Men slik er det altså ikke alltid. Undersøkelser og statistikk viser at selskaper bruker mest tid og store investeringer på produktutvikling uten å få igjen for det. Altså man får mindre tilbake enn det man putter inn av tid og resurser. Men hvor bør man innovere da, og hva bør man tenke på?

De aller fleste selskap er markedsfokuserte som er vel så bra. Likevel er det ikke alltid et forbedret produkt eller enda flere attributter og tjenester som gir penger i kassen. Mange entreprenører blir fort blinde og går i forbedringsfellen. Hva om jeg bare gjør produktet mitt litt bedre, da kan jeg ta litt høyere pris og få flere kunder. Man bruker tid og penger på utvikling og etter en tid får du aldri tilbake din ROI.

Skjermbilde 2015-11-11 13.08.34

I Doblin modellen (www.doblin.com) beskriver den ti typer innovasjoner fordelt i 4 hoveddeler man kan innovere rundt. Dette være finansmodellene i et selskap, prosess, tilbud som inkluderer produkt forbedringer og leveranse som ulike distribusjonsmåter. Av alle disse 4 ser man klart at det er innovasjon rundt forretningsmodellen som gir høyest avkastning i et selskap. Altså inntjeningsmodellen og hvilke nettverk/allianser man har knyttet til seg for å genere nye inntektstrømmer.

“Innovation Requires   Creativity + Discipline”

― Larry Keeley, Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs

Når man først har tatt blikket utover produktforbedring er det mye man kan evaluere og se nærmere på. Om man tar en titt på mange av de største amerikanske selskapene ser man tydelig at mange av de har vært dyktige på dette og det er mange suksesshistorier!

Amazon er en av de selskapene som har vært lengst fremme i klassen når det gjelder innovasjon. Ved kjøp av bøker og produkter online har de en differensiert prismodell knyttet opp sammen med distribusjonsmodellen deres.

Om man velger en bok på www.amazon.com får man opp hvor raskt man ønsker boken og prisingen til Amazon deretter. Ønsker du boken innen 3 dager koster den $31.48, men ønsker du å vente 8-16 dager vil prisen din bli halvert til $12.48 og venter du enda lengre, altså 18-32 dager får du boken helt ned i $7.98. Dette er en genial måte å transparent diversifisere pris for samme produkt og vil igjen gi tilfredstillelse for ulike kunder. Både de som er prisfokuserte, og de som er opptatt av hurtig leveranse og villig til å betale for det.

Skjermbilde 2015-11-11 13.30.57

 

Det er ikke uten grunn Amazon har blitt tildelt kundetilfredspris 9 år på rad!

Dette var kun et kort eksempel som viser ulike måte å tenke på. Du kan også lære mer om Doblin modellen på deres hjemmeside

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko- og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

Finn din Forretningsmodell!

shutterstock_146600495

 

Det finnes utrolig mange gode forretningsideer der ute og mange som prøver realisere de. Men hvorfor lykkes de ikke selv om ideen er god. Når markedet er der skulle man kanskje tro at man har en stor sjanse for å lykkes? Men nei, i dag er det like viktig å ha en riktig og god forretningsmodell som det er å ha en god ide. Derfor kan det vært nyttig med verktøy for å finne riktig modell for din bedrift

For å finne riktig forretningsmodell er det viktig å gjennomgå noen øvelser med ditt team eller styret. Det er da viktig at man går inn med et åpent sinn og er klar for å vurdere nye muligheter. Et verktøy som kan være nyttig under denne øvelsen er Business Model Canvas av Alexander Osterwald. Denne modellene har delt opp forretningen din i 9 hoveddeler hvor du ser på hvordan det å endre noen av de 9 delene kan påvirke hele bedriften din både på inntjening, segment, kostnadsstruktur osv.Her er også flere tips på Osterwald sin hjemmeside

Jeg vil nedenfor forklare kort om hver av delene- men anbefaler at du titter innom denne filmen for å få en nærmere beskrivelse. I tillegg kan det være bra å ta en workshop selv hvor man leker med ulike modeller.

Kjøp inn masse post-it og print opp canvas modellen i stor format slik at man kan bruke post-it og fjerne og legge til når man ønsker å se effekten av endringene.

  1. Kunde segment:  Hvem er kundene dine, hvem satser du på. Er det forretningskunder innen en viss bransje eller er det kanskje slutt forbruker kvinne mellom 30-50 innen et visst geografisk området? Jo mer du vet om målgruppen din jo bedre er det for å kunne definere hvordan man skal nå de.
  1. Kunde Relasjon: Hva slags relasjon skal du ha til dine kunder? Hvordan skal du bygge lojalitet med dem, kommunisere med dem. Dette er en viktig del av forretningen for å skape dialog med dine kunder. Hva gjør vi i dag. Er det et bevisst valg eller er det personavhengig og hvordan kan man eventuelt strømlinje dette om man skal skalere en bedrift?
  1. Salgskanaler:  Hvilke kanaler man selger eller distribuere i avgjør hvilken bedrift man er. Selger man kun online og har ingen direkte kontakt med kundene har man et e-commerce forhold og må jobbe med branding, marketing og dialog på en annen måte enn om man jobber med direkte salg eller har en fysisk butikk. Har man distribusjon gjennom andre butikker eller partnere og er dette riktig for din fremtidige satsing?
  1. Inntekts strømmer:  Hvor kommer inntektene fra i dag og hvor ønsker man at de skal komme. Lag en canvas modell med ulike eksempler på hver hvor du leker med en rendyrket online salgsinntekter, kombinasjon eller direkte eller eventuelt andre inntektskilder. Her finnes det mange muligheter og det er her mange grundere ikke nødvendigvis tenker så kreativt. Inntjeningsmodell er utrolig viktig å innovere rundt da det kan gi helt nye sekundære eller primære inntektkilder
  1. Kunde verdi:  Hva slags verdi skaper du for dine kunder- Er det vanskelig å kopiere? Er det langvarig og er det noe som gjør at kundene blir hos oss? Skal vi gjøre mer her for å kunne bygge en sterkere lojalitet hos kundene og kanskje igjen kunne ta en høyere pris. Hva er viktig for bedriften og er det gjennom speilet i kulturen?
  1. Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter og sett med aktiviteter må vi gjøre for å kunne understøtte inntjeningsmodellen vår eller gjøre oss mer kjent i markedet. Hvilke aktiviteter har en direkte effekt på vår fremtidige inntjeningsmodell? Sammensetningen her skal være gjennomførbart og skalerbart
  1. Nøkkel ressurser:  Hvilke ressurser har du i dag og hva trenger du av nøkkelressurser fremover. Dette kan være av fysiske lokaler, human kapital eller kompetanse og må evalueres av deg og ditt team.
  1. Nøkkel partnere:  Er man avhengig av noen nøkkel partnere for å gjennomføre forretningen sin? Hvilke strategiske partnere trenger man for å kunne eventuelt klare å oppnå nye inntektsstrømmer eller for å nå ut i nye salgskanaler?
  1. Kostnads struktur: Hvordan er kostandene satt sammen? Er det noen kostander som blir kuttet dersom vi endrer salgskanaler og vil dette være med å underbygge nye inntektskilder?

canvas1

Gjennom disse 9 ulike delene i Business Model Canvas leker man  med forretningsmodellen sin og oppdage noen nye muligheter man kanskje ikke så tidligere. Det er sammensetningen av disse som også kan være med å skille deg ut fra konkurrentene eller gi deg konkurransefortrinn. Detb kan være med å gi helt nye muligheter eller innta en ny posisjon i markedet!

Jeg anbefaler alle å ta denne øvelsen da det er nyttig, interessant og ikke minst kreativt og morsomt. Kjøp gjerne inn mange post-it i ulike farger slik at dere kan bruke ulike farger for eksiterende modell og ny modell.

Selv har jeg brukt denne modellen i selskapet mange ganger som har resultert i små endringer som har gitt nye muligheter og endret posisjon og mer inntjening.

Har du lyst til å motta en epost neste gang det  publiseres et innlegg? Klikk på «Følg bloggen» oppe til høyre for dette innlegget. Del gjerne innlegget på Facebook eller andre sosiale medier. Gå til bloggens adresse www.stinabirkeland.com  for å lese flere artikler.

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko. og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.