Hvem blir morgendagens Digitale ledere?

barneidee

Mens Norge skriker over at den digitale revolusjon er nå over oss, konstaterer Kristin Skogen Lund at Norge ikke er flinkest i klassen. Ulike bransjer trenger ledere med digital kompetanse og aldri før har det vært behov for kompetanseheving og forståelse innen digital ledelse. Skal vi lykkes må vi få inn flere gode digitale ledere.

 I en undersøkelse gjort av KMPG hvor de har intervjuet 4000 it-ledere i 50 land konstaterer de at det er stor konkurranse om de digitale hodene, spesielt innen tv, reklame, teknologi og Telecom. Utfordringer til etablerte forretningsmodeller tvinger frem transformasjon gjennom digital teknologi ifølge 2 av 3 it ledere. Likevel kommer det frem av en undersøkelse gjort av Aftenposten at nordmenn har stor grad av tillit til sjefen deres når det kommer til om de har nok kompetanse til å lede oss gjennom den digitale revolusjon.

De digitale endringene

 Teknologien er kommet for å bli og har bidratt til store endringer som har gjort at bedrifter kan effektivisere og kutte kostander om de riktige investeringene tas. Samtidig har dette stor påvirkning på hvordan man strukturerer arbeidsflokken og flere må gå ifølge av robotisering. I tillegg dukker det opp nye forretningsmodeller og tjenester som vi ser den nye delingsøkonomien har skapt. Uber, airBnB og Leieting.no skaper konkurranse og helt nye situasjoner for eksisterende bedrifter. Følger man ikke med på de digitale endringene og tar grep kan en bedrift fort gå under slik man har sett Kodak gjorde eller i platebransjen.

Vi trenger de digitale lederne i dag

 Kristin Skogen Lund sier i et intervju i Aftenposten at vi må investere i de unge og innføre teknologi lære allerede på barneskolen. De er vel så viktig, men hva med det som skjer de neste 3-5 årene? Det er tross alt over 10 år til de som går på barneskole i dag er ute i jobb. Men jeg er heller ikke uenig. Men vi må evne å tenkte på hvordan vi skal skape dyktige digitale ledere de neste årene så vel som langsiktig. Er du IT kyndig i dag er kanskje det å ta en ledelse utdanning og bygge ledererfaring viktig. Og er du leder i dag, vil de å spe på med fag, kurs og kompetanse innenfor det digitale viktig og essensielt. Teknologiforståelse er en ting, men det å forstå hvordan teknologi påvirker bedriften og hvordan enkelte valg vil være kritisk avgjørende for strategi, skalering og forretningsmodell er enda viktigere.

Kvinner og teknologi

I dag er det kun 0,9% av IT-gründere som er kvinner. Men i IT sektoren generelt har tallene økt og i 2015 var det 23% kvinner i følge ODA nettverket (Undersøkelsen utføres av TNS Gallup på vegne av Oda-nettverk). Likevel, selv om 1 av 4 er kvinner har vi fortsatt en lang vei å gå. De bransjene som har høyest kvinneandel (foruten kategorien “annet” med 33 prosent) er fortsatt salg og markedsføring på 32 prosent. Deretter følger utvikling og programmering med 31 prosent og toppleder med 26 prosent.

Universitetene i dag er fulle av nye fag og studieretninger. Informatikk, teknologi, strategisk it ledelse og Innovasjon er alle høyt prioritert for å gi tilbud.For å sikre at vi har den rette kompetansen i fremtiden må arbeidsgivere i dag også ta ansvar og sende sine mellomledere på videreutdanning og kompetanseheving. Dette er viktig for å sikre at vi har flere gode digitale ledere om 3-5 år.

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko- og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

 

 

Seriegründere lykkes oftere – Flaks eller Ferdigheter?

1280-DIY-economy_0

Hvorfor er det slik at seriegründere lykkes oftere og at seriegründere skaper mer verdi? Når man først har gått på trynet en gang, hvorfor øker sjansen for å lykkes neste gang? Er dette kun flaks eller opparbeider man seg ferdigheter man ikke kan få uten erfaring?

I en fersk rapport utarbeidet av Menon for DnB forskes det på gründere og verdiskaping. Her fastslås det at gründere med flere selskap bak seg har mindre sjanse for negativ verdiskaping enn de som starter selskap for første gang. Dermed har de større sannsynlighet for å lykkes med sine selskap.

I Norge har vi noen større kjente seriegründere. Et stjerne eksempel er som Geir Førre som bygde opp to microchip selskap hvor han begge gangene solgte selskapeene til over 1 milliard. . En annen seriegründere er Alf Bjørset som har hatt både nedturer og oppturer med selskapene REC og Scatec Og det finnes mange flere eksempler på norges råeste seriegrundere 

Men hva får dem til å lykkes? Her er kanskje noe av det viktigste som bidrar til en seriegründers suksess

“The best way of  learning about anything is doing”  -Richard Branson

Viktig nettverk er allerede etablert
Noe av de viktigste man kan ha som gründer er et godt nettverk. Dette kan bidra til å få med seg de riktige menneskene og tiltrekke seg kompetanse og ansatte for å bygge et godt og nødvendig team for å lykkes. I tillegg har man kjennskap til miljøer hvor man kan få bistand og eksempelvis muligheter til økonomisk støtte. Starter man opp noe lignende har man også kjennskap til potensielle kunder som kan være aktuelle som pilot kunder eller førstegangskjøpere.

Sannsynligheten for at de har lært fra tidligere feil
Alle gründere feiler på flere områder under en oppstart. Slik er det bare! Men har man feilet tidligere øker sannsynligheten for at man har lært av disse feilene og dermed unngår en del fallgruver ved andre forsøk. Det vil dog alltid være nye utfordringer som en selvsagt ikke kan forutsees, men med erfaring holder man kanskje hodet kaldere og er mer kreativ til å finne nye veier og løsninger.

Kommer raskere i gang med andre eller tredje selskap
Etter man har startet opp en gang er det klart at mange ting går veldig mye raskere. Sette sammen team, forretningsmodell, sjekke produkt og marked tidlig kommer som en høyere prioritering på et tidligere stadiet når man vet hvor viktig dette er. Mange gründere spesielt innen software tenker lean og oppretter et ”minimum viable product” som de får testet raskt og dermed gjort de endringer som markedet ønsker. Dette bidrar til raskere utvikling og er mindre kapitalkrevende .

Prioriterer bedre
Ofte som gründer er det ufattelig mange avgjørelser som skal tas raskt og gjerne samtidig. Men ingen er superman og kan gjøre alt samtidig og derfor blir prioritering utrolig viktig. Hva man gjør og i hvilken rekkefølge er det som gjelder. Å velge bort er kanskje noe av det viktigste man kan gjøre. Å prioritere og velge hva som er viktigst til enhver tid er noe en seriegründer ofte får kun fra erfaring.

Ikke vente for lenge med å hente kapital
Mange gode selskap går under på grunn av kapital mangel. De trengte kanskje bare noen måneder til før produktet ville fått den utviklingen det trengte eller mer tid for å komme i markedet. Derfor er kapital viktig! Men det er svært tidkrevende å hente kapital fra investorer. Det krever erfaring med prising av selskapet, oppbygging av underlag og tall materialet for å kunne klare denne prosessen og har man vært igjennom dette tidligere vil nettopp dette øke sannsynligheten for å lykkes eller i det hele tatt være klar over hvor lang tid og hvor krevende det kan være og derfor beslutte å starte prosessen tidlig nok.

Men la oss huske at mange seriegründer har feilet i sitt forrige selskap. De har enten gått konkurs eller måtte avvikle sitt selskap. Måtte kjenne på nederlaget og det å bli dømt av andre. Men all heder til de som prøver igjen for statistikken viser til at de har større sjanse for å lykkes igjen!

 

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko- og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

Hvordan kan en Gründer lære av andres feil

failureeraser475

Stina birkeland

 

Vi alle gjør feil. Noen feil koster mer enn andre både i penger, tid eller omdømme. Men hvordan kan vi redusere feilingen og øke sjansen for suksess? Hvordan kan vi akkumulere visdom av andres feil og forbedre veien som gir oss større sjanse for å lykkes?

Her er tre tips til hvordan vi kan lære av andres feil

1. Tørre å spørre om fiasko og feil
Det å snakke om andres tabber eller fiasko er tabu. Det å ta opp et tema og spørre om reisen til noen som ikke nådde helt opp eller klarte de mål de hadde satt seg kan ofte være vanskelig. Mange ganger fordi man kanskje synes det er ubehagelig eller tenker at den andre synes det kan være vanskelig. Men hvordan kan den dyrbare erfaringen bli omgjort til noe positivt dersom man ikke tør spørre?

Et enkelt spørsmål kan gi en god historie som gir innsikt og forståelse på hvordan noen jobbet hardt mte et mål. Var dyktige og kanskje bare gjorte en liten feil som var nok til å velte et helt prosjekt. Eller hvordan en alt for stor tillit til et market eller mindre bra research gjorde at man var for ambisiøs og derfor feile

Etter min erfaring er det mange som deler disse historiene og livskunnskapene. Selvsagt må man jo spørre på en riktig måte med forståelse og ønske om å dra nytte av delingen

2. Spørre om hvordan det kunne vært gjort annerledes
Etter en god historie spekket med detaljer kan man stille spørsmålene: Hva ville du gjort annerledes? eller hva ville du gjort om du skulle gjøre det igjen?

Hva har ”feileren” lært av sine erfaringer. Dette er kanskje svaret som kanskje kan pinpointe noen viktige ting for deg. Gi deg en innsikt som du tar med deg videre. Det å høre det fra kilden selv og hvordan de tenkte da versus hvordan de tenker i dag når de har reflektert og ser det hele utenifra er essensielt i læringsprosessen.

3. Reflekter – Hva ville du gjort?

Hva gav historiene deg. Hva ville de gjort annerledes-men hva ville du gjort? En refleksjonsøvelse rundt et dilemma basert på andres erfaringer kan være en ”eye-wakener” og man ville kunne tenke seg til om hvordan man kunne håndtert situasjonen på. Ved refleksjon får du læring, evnen til å tenke kristisk, innsikt, muligheten til å oppdage nye muligheter og ikke mist forhindre uønskede situasjoner når man ser de kan oppstå.

Det er helt klart at den rimeligste måten å lære av feil er andres feil

Har du lyst til å motta en epost neste gang det  publiseres et innlegg? Klikk på «Følg bloggen» oppe til høyre for dette innlegget. Del gjerne innlegget på Facebook eller andre sosiale medier. Gå til bloggens adresse www.stinabirkeland.com  for å lese flere artikler.

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko. og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

 

FRA IDE TIL VIRKELIGHET

Fra ide til virkelighet

Mange har gode ideer på hvordan løse et problem eller kreative ideer som er innovative og morsomme. Eller rett og slett bare ideer. Men veldig få av disse ideene blir faktisk realisert og skapt til gode og lønnsomme bedrifter. Hvorfor? Og hva skjer på veien?

Jeg er en stor fan av innovasjon, men hva er egentlig innovasjon?

Innovasjon = Ide + Implementering

Ja, det vil si at har du en god ide, men ikke gjør noe med den da er det rett og slett ingen innovasjon. Innovasjon krever gjennomføringevne og menneskene som klarer å ta ideene gjennom de ulike fasene som skal til for å klare etablering, vekst og lønnsomhet. Og det er her utfordringene kommer på løpende bånd.

Selv har jeg startet et selskap som har vært igjennom idefasen, jeg sitter også i ulike teknologiselskap som jobber med lignende fase og har derfor gjennom erfaring tre gode råd jeg personlig mener er oppskriften for å kunne klare å komme seg fra idefasen til etablering.

Grundig Research

Det første du må gjøre, og dette er absolutt alfa og omega! Du må gjøre en grundig research. Det være seg Googling på nett og samtale med fageksperter innenfor området. Her vil du kartlegge om det finnes eksisterende produkter eller tjenester og hvilke posisjon de har i markedet. I tillegg må du også finne ut om det er et marked, og om det er betalingsvillighet. Du må finne tall, god statistikk og gjerne fra pålitelige kilder som SSB eller andre anerkjente rapporter.

En god forretningsplan

Det andre du må gjøre er å lage en god og innholdsrik forretningsplan. Gjennom denne øvelsen blir du tryggere og mer kjent med ditt eget produkt eller tjeneste. Du må skrive hovedformålet med foretningen din og beskrive hvem målgruppen din skal være og deretter supplere med fakta og tall for å støtte opp om at målgruppen din har betalingsvillighet og at det er riktig satsning. Deretter må du sammenligne deg med konkurrentene gjerne i grafer og konkurrent analyser.

Hvordan du skal tjene penger er foreningens kjerne – En god businessmodell legger grunnlaget for bedriftens leve evne. Her anbefaler jeg å bruke gode verktøy som Osterwalder modellen http://alexosterwalder.com/ Denne modellen gir deg mulighet til å leke med ideer og flytte rundt på de før du bestemmer deg. I tillegg er også Osterwalder sin modell tilgjengelig som en Ipad applikasjon for de som ønsker det.

Når du vet business modellen til selskapet, er det bare gå igang med å utarbeide riktige strategier for ditt selskap. Her ser du igjen på selskapets formål og marked. Skal selskapet internasjonalt må du også ta hensyn til det. Strategiene er selskapets langsiktige vei for hvordan oppnå sine mål, og er essensielle i om selskapet lykkes eller ei.

Etter at du har forberedt disse analysene har du bedre grunnlag for å se på en marked- og handlingsplan. Denne skal inneholde hvordan du skal vinne markedsandeler og penetrere markedet. Hvilke aktiviteter du legger hovedvekt på speiler strategiene dine og hvordan du tenker langsiktig at du skal vinne markedsandeler. Ta med aktiviteter som kundemøter, presentasjoner, sosial medier aktiviteter osv.

Enhver god forretningsplan må ha et godt budsjett som er laget på bakgrunn av aktiviteter og kostnader. Her må man ha faste og varierte kostnader som kontor, internett til reiseutgifter og foretningskort. I tillegg er det også viktig å få med prognoser på salg måned for måned det første året.

Nettverket kan bety alt

Uansett hvor god foretningsplanen din er trenger du møte riktige mennesker som kan hjelpe deg å åpne de riktige dørene. Derfor må du være der det skjer, være proaktiv og spørrende. Det er mange der ute som ønsker hjelpe, men du må tørre å be om hjelp. Tørre å dele dine ideer slik at andre kan se hva de kan hjelpe med. Be gjerne de du tror kan hjelpe deg på en kaffe og spør dem direkte om hjelp. Men husk alltid å spørre om du kan bidra med noe tilbake.

Det er selvfølgelig noen flere variabler som skal til, som det å tenke stort, tenke anderledes, ta sjanser, holde ut og stole på seg selv (de siste punktene kommer jeg til å skrive mer om i tiden som kommer).  Men i hovedsak, om du jobber med research, forretningsplan og nettverk for å få disse tingene på plass har du stor sannsynlighet for at din ide blir virkelig. At din visjon realiseres og at du går fra en idehaver til grunder og bedriftseier.

Team, Team og Team

Flere hoder tenker bedre enn ett er det et ordtak som sier. Jo flere spørsmål og ulike synsvinkler du kan få jo bedre. Men til syvende å sist må du få folk rundt deg til å jobbe mot samme mål slik at din visjon blir en etablert sannhet. Mange undervurderer viktigheten av et godt team. En god leder eller entreprenør er helt avhengig av et godt team rundt seg. Rekrutter mennesker som inspirerer deg, som utfordrer deg eller som tror på deg og dine ideer.

Kapital og Cash

Det er uten tvil at et  produkt eller tjeneste trenger kapital for å utvikles. Spesielt hvis det er innenfor teknologi. Derfor er Bootstrapping viktig i idefasen og oppstartsfasen slik at man holder alle kostnader til et minimum. Men for å satse og komme ut i markedet trenger man kapital for å vokse. Da har man flere muligheter. Såkornskapital- kapital som er ment for selskap i tidligfase, Venture Kapital fra Venture selskap som investerer i risiko og tidlig fase selskap eller støtte fra eventuelt Innovasjon Norge og andre institusjoner. Du har også siste nevnte som er FFF og står for Friends, Family & Founders. Mer om hvordan reise kapital vil jeg skrive mer om i en annen blogg:)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs

Hva er dine utfordringer, og hva skal til for at din ide blir til virkelighet?