Delingsøkonomien er her, men når kommer reguleringene?

sharing-new-buying

Enter a caption

Mediene er fulle av debatt og innlegg om delingsøkonomi og de nye forstyrrende forretningsmodellene som utfordrer de etablerte aktørene. Taxi, hotell og leiebilnæringene utfordres og regelverket har ennå ikke blitt oppdatert for regulere arbeidsforhold og skattelegging. Hvordan skal og bør dette gjøres? og ikke minst når?

I går gikk årskonferansen til NHO av stabelen og høyt oppe på dagsordenen ble det diskutert digitalisering og delingsøkonomi. Nye forretningsmodeller og tjenester som Uber, AirbnB og Nabobil har fått fotfeste i den norske økonomien og det har gått raskt! Hvordan skal vi ta stilling til de nye tjenestene og ikke minst, hvordan sørge for at man har et regelverk som ikke overbyråkratiserer slik at tjenestene mister sin konkurransekraft i landet samtidig som det ikke ødelegger tradisjonelle bransjer før de har fått muligheten til å omorganisere seg. Problemstillingen er utfordrende og ikke mist krevende.

Uber er nå lovlig – Men regelverk er ikke på vei

Samferdselsdepartementet har i Norge bestemt at Uber generelt sett er lovlig utifra gjeldende bestemmelser. Enda de som kjører Uber Black (finere selskapsbiler) må ha selskapsløyve og dermed kan de ikke like enkelt kjøre Uber. Likevel, rundt om i landet har allerede politiet begynt å avskilte Uberdrosjer. De kaller det pirattaxi og ser på det som kriminelt. Erna Solberg slår fast at Uber er kommet for å bli og at delingsøkonomi er en viktig del av fremtiden vi ikke kan være foruten.

Til nå har myndighetene holdt seg unna reguleringer og ikke helt visst hvordan de skal håndtere denne nye delingsøkonomien. Hvordan skal det skattlegges og hvordan skal det konktolleres. I mellomtiden har dette nye markedet blitt stor nok til at man er nødt til å gjøre noen valg. I Dagens Næringsliv i dag skrives det likevel at det er ”Uber” og ut for regler. Mens Uber planlegger førerløse taxibiler i fremtiden klarer politikerne ikke å bli enige. I følge Ketil Solvik Olsen tror han at før politikerne har blitt enige vil et Uber-regelverk være overflødig. Har vi ikke en agil nok regjering til å kunne justere på lovverket underveis som det digitale paradigmeskifte er i ferd med å tre innover oss er jeg redd det ikke bare er bransjer som vi bli disrupted, men også regjering!

AirBnB i ferd med å bli større enn hotellbransjen

 AirBnB er i ferd med å bli en viktig konkurrent til hotellbransjen og på landsbasis er det 9000 som er aktive utleiere her i landet og 4000 av de er i Oslo. Total sett leier hotellene ut 13 000 rom, og med den raske økningen til Airbnb i Norge kan man absolutt si at det er en høyst relevant konkurrent for hotellnæringen.

Mens skattesatsen for hotellrom i Norge er satt opp fra 8% til 10% i 2016 er det fremdeles ikke satt inn kontroller og krav til de som leier ut privatboligen sin gjennom AirBnB. I dag er det fortsatt uoversiktlig hvor mye det omsettes gjennom utleieselskapet og skattemyndighetene har nå bedt Airbnb innrapportere hvor mye nordmenn tjener på utleie gjennom selskapet. Per i dag har selskapet ingen rapporteringsplikt til myndighetene. Ettersom AirBnB i utgangspunktet kan ses på som en arbeidsgiver, skal de levere inn lønns- og trekkoppgave fra utleierne. Her mener jeg at at en innrapportering kan gjøre det enklere å se hvordan man skal vurdere en regulering og lovgivning når man har tall til å se for eksempel hvor mye en utleier tjener.

 Mange muligheter for nye gründere

 Mens arbeidsledigheten stiger i Norge og den norske børs går kraftig ned har samtidig gründermentaliteten og innovasjon i Norge aldri stått sterkere. Flere dyktige mennesker som har mistet sine jobber som ingeniører og ansatte i oljesektoren starter nye gründerselskap som kan skape fremtidens nye arbeidsplasser. I statsministerens tale på NHO konferansen sier hun at omstillingen skaper usikkerhet og omstilling skaper etterspørsel av ny kompetanse. I tillegg må det en skattereform til som gjør at det investeres i norske arbeidsplasser. Kanskje dette kan bety innvilgning og frigjøring av kapital til flere gründere?

Flere norske grundere har allerede kastet seg over nye forretningsmodeller som omhandler delingsøkonomien. Nylig lanserte selskapet Nabobil sin tjeneste hvor du kan leie ut din egen privatbil til andre som skulle ønske det i kortere eller lengre perioder. Tjenesten er relativt mye rimeligere enn å leie hos de tradisjonelle utleieaktørene som Avis, Hertz og Europcar i følge gründerne . Med veksten de hadde i 2015 kan de ligge ann til å bli Norges største bilutleieselskap. 

Tilrettelegging må til

 Aldri mer enn før har det vært viktigere for politikerne å følge med på den digitale utviklingen. Hvilken konsekvens vil den gi? Hvordan kan reguleringer påvirke økonomien, menneskene og ikke minst utviklingen. Kan riktige reguleringer også gi mulige fortrinn for norske aktører til å skape multinasjonale og globale bedrifter som kan etablere norske inntekter og arbeidsplasser?

En ting er helt sikkert, det er ingen lett sak, men handling må til for å tilrettelegge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s