Hvor innovere for å få mer for pengene?

Innovative idea tavle

 

De fleste tror at et bedre produkt vil gi flere kunder og bedre lønnsomhet. Men slik er det altså ikke alltid. Undersøkelser og statistikk viser at selskaper bruker mest tid og store investeringer på produktutvikling uten å få igjen for det. Altså man får mindre tilbake enn det man putter inn av tid og resurser. Men hvor bør man innovere da, og hva bør man tenke på?

De aller fleste selskap er markedsfokuserte som er vel så bra. Likevel er det ikke alltid et forbedret produkt eller enda flere attributter og tjenester som gir penger i kassen. Mange entreprenører blir fort blinde og går i forbedringsfellen. Hva om jeg bare gjør produktet mitt litt bedre, da kan jeg ta litt høyere pris og få flere kunder. Man bruker tid og penger på utvikling og etter en tid får du aldri tilbake din ROI.

Skjermbilde 2015-11-11 13.08.34

I Doblin modellen (www.doblin.com) beskriver den ti typer innovasjoner fordelt i 4 hoveddeler man kan innovere rundt. Dette være finansmodellene i et selskap, prosess, tilbud som inkluderer produkt forbedringer og leveranse som ulike distribusjonsmåter. Av alle disse 4 ser man klart at det er innovasjon rundt forretningsmodellen som gir høyest avkastning i et selskap. Altså inntjeningsmodellen og hvilke nettverk/allianser man har knyttet til seg for å genere nye inntektstrømmer.

“Innovation Requires   Creativity + Discipline”

― Larry Keeley, Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs

Når man først har tatt blikket utover produktforbedring er det mye man kan evaluere og se nærmere på. Om man tar en titt på mange av de største amerikanske selskapene ser man tydelig at mange av de har vært dyktige på dette og det er mange suksesshistorier!

Amazon er en av de selskapene som har vært lengst fremme i klassen når det gjelder innovasjon. Ved kjøp av bøker og produkter online har de en differensiert prismodell knyttet opp sammen med distribusjonsmodellen deres.

Om man velger en bok på www.amazon.com får man opp hvor raskt man ønsker boken og prisingen til Amazon deretter. Ønsker du boken innen 3 dager koster den $31.48, men ønsker du å vente 8-16 dager vil prisen din bli halvert til $12.48 og venter du enda lengre, altså 18-32 dager får du boken helt ned i $7.98. Dette er en genial måte å transparent diversifisere pris for samme produkt og vil igjen gi tilfredstillelse for ulike kunder. Både de som er prisfokuserte, og de som er opptatt av hurtig leveranse og villig til å betale for det.

Skjermbilde 2015-11-11 13.30.57

 

Det er ikke uten grunn Amazon har blitt tildelt kundetilfredspris 9 år på rad!

Dette var kun et kort eksempel som viser ulike måte å tenke på. Du kan også lære mer om Doblin modellen på deres hjemmeside

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko- og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s