FRA IDE TIL VIRKELIGHET

Fra ide til virkelighet

Mange har gode ideer på hvordan løse et problem eller kreative ideer som er innovative og morsomme. Eller rett og slett bare ideer. Men veldig få av disse ideene blir faktisk realisert og skapt til gode og lønnsomme bedrifter. Hvorfor? Og hva skjer på veien?

Jeg er en stor fan av innovasjon, men hva er egentlig innovasjon?

Innovasjon = Ide + Implementering

Ja, det vil si at har du en god ide, men ikke gjør noe med den da er det rett og slett ingen innovasjon. Innovasjon krever gjennomføringevne og menneskene som klarer å ta ideene gjennom de ulike fasene som skal til for å klare etablering, vekst og lønnsomhet. Og det er her utfordringene kommer på løpende bånd.

Selv har jeg startet et selskap som har vært igjennom idefasen, jeg sitter også i ulike teknologiselskap som jobber med lignende fase og har derfor gjennom erfaring tre gode råd jeg personlig mener er oppskriften for å kunne klare å komme seg fra idefasen til etablering.

Grundig Research

Det første du må gjøre, og dette er absolutt alfa og omega! Du må gjøre en grundig research. Det være seg Googling på nett og samtale med fageksperter innenfor området. Her vil du kartlegge om det finnes eksisterende produkter eller tjenester og hvilke posisjon de har i markedet. I tillegg må du også finne ut om det er et marked, og om det er betalingsvillighet. Du må finne tall, god statistikk og gjerne fra pålitelige kilder som SSB eller andre anerkjente rapporter.

En god forretningsplan

Det andre du må gjøre er å lage en god og innholdsrik forretningsplan. Gjennom denne øvelsen blir du tryggere og mer kjent med ditt eget produkt eller tjeneste. Du må skrive hovedformålet med foretningen din og beskrive hvem målgruppen din skal være og deretter supplere med fakta og tall for å støtte opp om at målgruppen din har betalingsvillighet og at det er riktig satsning. Deretter må du sammenligne deg med konkurrentene gjerne i grafer og konkurrent analyser.

Hvordan du skal tjene penger er foreningens kjerne – En god businessmodell legger grunnlaget for bedriftens leve evne. Her anbefaler jeg å bruke gode verktøy som Osterwalder modellen http://alexosterwalder.com/ Denne modellen gir deg mulighet til å leke med ideer og flytte rundt på de før du bestemmer deg. I tillegg er også Osterwalder sin modell tilgjengelig som en Ipad applikasjon for de som ønsker det.

Når du vet business modellen til selskapet, er det bare gå igang med å utarbeide riktige strategier for ditt selskap. Her ser du igjen på selskapets formål og marked. Skal selskapet internasjonalt må du også ta hensyn til det. Strategiene er selskapets langsiktige vei for hvordan oppnå sine mål, og er essensielle i om selskapet lykkes eller ei.

Etter at du har forberedt disse analysene har du bedre grunnlag for å se på en marked- og handlingsplan. Denne skal inneholde hvordan du skal vinne markedsandeler og penetrere markedet. Hvilke aktiviteter du legger hovedvekt på speiler strategiene dine og hvordan du tenker langsiktig at du skal vinne markedsandeler. Ta med aktiviteter som kundemøter, presentasjoner, sosial medier aktiviteter osv.

Enhver god forretningsplan må ha et godt budsjett som er laget på bakgrunn av aktiviteter og kostnader. Her må man ha faste og varierte kostnader som kontor, internett til reiseutgifter og foretningskort. I tillegg er det også viktig å få med prognoser på salg måned for måned det første året.

Nettverket kan bety alt

Uansett hvor god foretningsplanen din er trenger du møte riktige mennesker som kan hjelpe deg å åpne de riktige dørene. Derfor må du være der det skjer, være proaktiv og spørrende. Det er mange der ute som ønsker hjelpe, men du må tørre å be om hjelp. Tørre å dele dine ideer slik at andre kan se hva de kan hjelpe med. Be gjerne de du tror kan hjelpe deg på en kaffe og spør dem direkte om hjelp. Men husk alltid å spørre om du kan bidra med noe tilbake.

Det er selvfølgelig noen flere variabler som skal til, som det å tenke stort, tenke anderledes, ta sjanser, holde ut og stole på seg selv (de siste punktene kommer jeg til å skrive mer om i tiden som kommer).  Men i hovedsak, om du jobber med research, forretningsplan og nettverk for å få disse tingene på plass har du stor sannsynlighet for at din ide blir virkelig. At din visjon realiseres og at du går fra en idehaver til grunder og bedriftseier.

Team, Team og Team

Flere hoder tenker bedre enn ett er det et ordtak som sier. Jo flere spørsmål og ulike synsvinkler du kan få jo bedre. Men til syvende å sist må du få folk rundt deg til å jobbe mot samme mål slik at din visjon blir en etablert sannhet. Mange undervurderer viktigheten av et godt team. En god leder eller entreprenør er helt avhengig av et godt team rundt seg. Rekrutter mennesker som inspirerer deg, som utfordrer deg eller som tror på deg og dine ideer.

Kapital og Cash

Det er uten tvil at et  produkt eller tjeneste trenger kapital for å utvikles. Spesielt hvis det er innenfor teknologi. Derfor er Bootstrapping viktig i idefasen og oppstartsfasen slik at man holder alle kostnader til et minimum. Men for å satse og komme ut i markedet trenger man kapital for å vokse. Da har man flere muligheter. Såkornskapital- kapital som er ment for selskap i tidligfase, Venture Kapital fra Venture selskap som investerer i risiko og tidlig fase selskap eller støtte fra eventuelt Innovasjon Norge og andre institusjoner. Du har også siste nevnte som er FFF og står for Friends, Family & Founders. Mer om hvordan reise kapital vil jeg skrive mer om i en annen blogg:)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs

Hva er dine utfordringer, og hva skal til for at din ide blir til virkelighet?