Disruptiv Innovasjon- En forstyrrende Innovasjon

guerillaTedx-Blog-640x386

Disruptiv innovasjon er en forstyrrende innovasjon. En innovasjon som klarer å senke en stor monopolist på hodet basert på disruptive strategier i et etablert marked.

Ved å lage en helt ny tjeneste kan man faktisk utrydde en godt etablert konkurrent. Men hvorfor?

En monopolist og en stor bedrift tenker nemlig annerledes og er rustet for en annerledes vekst strategi enn en mindre aktør som kun har som mål å få en posisjon i markedet.

3 ting som gjenkjenner en forstyrrende innovasjon:

  1. Den er enkel og dekker behovet til kunden
  2. Den er ikke like bra som de store konkurrentenes
  3. Den er rimeligere

Når Walkman kom ut var dette rimeligere og enklere enn LP plater og flere kunne kjøpe det og så musikk rett i årene fra lomma.

Mens de store aktørene jobber med vedvarende forbedringer av eksisterende produkter som gjør at marginene blir mindre og prisene høyere for kundene minster de sitt konkurranse feste og gir en mulighet for nye aktører som har fart i markedet. Likevel må en disrupter jobbe med kontinuerlige forbedringer og innovasjon for å opprettholde sin vekst og ta posisjon.

Clayton Christensen har laget en teori rundt disruptiv innovasjon som forklarer begrepet nærmere:

Du kan også lese mer på hans side: http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/

kodak_bankrupt-300x262

Kodak er et klassisk eksempel på hvor fort man kan miste sin posisjon om man ikke følger med nye innovasjoner og ikke tar dem som en reel trussel. Ofte når man innser det er det for sent for en tung bedrift å endre strategi og ta igjen de mindre aktørene.

 

Her er en oversikt over de 50 mest disruptive selskapene i 2013

Disruptiv Innovasjon

http://www2.technologyreview.com/tr50/2013/

Musikk streaming bransjen er også disruptive med selskap som Spotify og Wimp da de har vært med å gjøre CD branjen urelevant da man nå kan laste ned den musikken man ønsker når man vil og fra hvor man vil

Har Norge nok disruptive selskap, og hva gjør vi for å vinne morgendagens marked?