Hvem blir morgendagens Digitale ledere?

barneidee

Mens Norge skriker over at den digitale revolusjon er nå over oss, konstaterer Kristin Skogen Lund at Norge ikke er flinkest i klassen. Ulike bransjer trenger ledere med digital kompetanse og aldri før har det vært behov for kompetanseheving og forståelse innen digital ledelse. Skal vi lykkes må vi få inn flere gode digitale ledere.

 I en undersøkelse gjort av KMPG hvor de har intervjuet 4000 it-ledere i 50 land konstaterer de at det er stor konkurranse om de digitale hodene, spesielt innen tv, reklame, teknologi og Telecom. Utfordringer til etablerte forretningsmodeller tvinger frem transformasjon gjennom digital teknologi ifølge 2 av 3 it ledere. Likevel kommer det frem av en undersøkelse gjort av Aftenposten at nordmenn har stor grad av tillit til sjefen deres når det kommer til om de har nok kompetanse til å lede oss gjennom den digitale revolusjon.

De digitale endringene

 Teknologien er kommet for å bli og har bidratt til store endringer som har gjort at bedrifter kan effektivisere og kutte kostander om de riktige investeringene tas. Samtidig har dette stor påvirkning på hvordan man strukturerer arbeidsflokken og flere må gå ifølge av robotisering. I tillegg dukker det opp nye forretningsmodeller og tjenester som vi ser den nye delingsøkonomien har skapt. Uber, airBnB og Leieting.no skaper konkurranse og helt nye situasjoner for eksisterende bedrifter. Følger man ikke med på de digitale endringene og tar grep kan en bedrift fort gå under slik man har sett Kodak gjorde eller i platebransjen.

Vi trenger de digitale lederne i dag

 Kristin Skogen Lund sier i et intervju i Aftenposten at vi må investere i de unge og innføre teknologi lære allerede på barneskolen. De er vel så viktig, men hva med det som skjer de neste 3-5 årene? Det er tross alt over 10 år til de som går på barneskole i dag er ute i jobb. Men jeg er heller ikke uenig. Men vi må evne å tenkte på hvordan vi skal skape dyktige digitale ledere de neste årene så vel som langsiktig. Er du IT kyndig i dag er kanskje det å ta en ledelse utdanning og bygge ledererfaring viktig. Og er du leder i dag, vil de å spe på med fag, kurs og kompetanse innenfor det digitale viktig og essensielt. Teknologiforståelse er en ting, men det å forstå hvordan teknologi påvirker bedriften og hvordan enkelte valg vil være kritisk avgjørende for strategi, skalering og forretningsmodell er enda viktigere.

Kvinner og teknologi

I dag er det kun 0,9% av IT-gründere som er kvinner. Men i IT sektoren generelt har tallene økt og i 2015 var det 23% kvinner i følge ODA nettverket (Undersøkelsen utføres av TNS Gallup på vegne av Oda-nettverk). Likevel, selv om 1 av 4 er kvinner har vi fortsatt en lang vei å gå. De bransjene som har høyest kvinneandel (foruten kategorien “annet” med 33 prosent) er fortsatt salg og markedsføring på 32 prosent. Deretter følger utvikling og programmering med 31 prosent og toppleder med 26 prosent.

Universitetene i dag er fulle av nye fag og studieretninger. Informatikk, teknologi, strategisk it ledelse og Innovasjon er alle høyt prioritert for å gi tilbud.For å sikre at vi har den rette kompetansen i fremtiden må arbeidsgivere i dag også ta ansvar og sende sine mellomledere på videreutdanning og kompetanseheving. Dette er viktig for å sikre at vi har flere gode digitale ledere om 3-5 år.

Stina Birkeland: Er Norsk amerikansk IT gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet å vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv.

Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”. Hun er også kjent for å jobbe for å bedre vilkårene for gründeres ved blant annet å stimulere til mer risiko- og såkornkapital i Norge ved blant annet skatteinsentiver.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s